Revidert søknadesbeløp (Innvilga)
(I tillegg kan vi søkje på del av ekstrapott)

2017

2018

2019

Totalt

Prosjektleiar inkl. arbg. avg. og pensjonsutg.

40.000

150.000

150.000

340.000

Møtegodtgjersle folkevalde

 

 

 

 

Frikjøp av tillitsvalde

 

15.000

15.000

30.000

Bistand frå eksterne konsulentar

 

 

 

 

Reiseutgifter

20.000

45.000

45.000

110.000

Kurs/møte

13.000

50.000

50.000

113.000

Kulturbygging

 

 

 

 

Anna

 

 

 

 

Drift av kyrkjeleg fellesnemnd

5.000

20.000

20.000

45.000

Sum pr. år

78.000

280.000

280.000

638.000