Prosjektleiar Stad kyrkjelege fellesnemnd:
Kristen Hundeide - tlf.: 970 34 535 - e-post
 

Kyrkjeverje i Selje:
Nanda Maack - tlf: 979 90 447 - e-post