Det nye kyrkjelege fellesrådet skal gje innbyggjarane i kommunen eit breitt tenestetilbod som spenner frå livets start med dåp og til livets slutt med gravferdsforvaltning.

I alle sokn skal ein ha tilgang til gode kyrkjelege tenester.