Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Partssamansett utval

Partssamansett utval

Det er etablert eit partssamansett utval for samanslåingsprosessen etter Inndelingslova §26, 2.ledd, med representantar frå tilsette og arbeidsgjevar frå kvart av fellesråda. Partsamansett utval består av 2 tillitsvalde (ein frå kvart fellesråd) og 3 medlemmer frå kyrkjeleg fellesnemnd.