Utdeling til 4- og 6-åringar i Selje og Leikanger kyrkjer


Utdeling av 4- og 6-årsbok 02. juni i Leikanger (kl. 11:00) og Selje (kl. 16:00) kyrkjer.

Dei som er 4 og 6 år, og som er døypte, har fått invitasjon i posten. Men også andre 4- og 6-åringar frå Selje, Leikanger og Ervik sokn er velkomne. 

Tilbake