NYDELEG JUBILEUMSBOK TIL STÅRHEIM KYRKJE!!


Laga til kyrkjejubileumet 2014

I samband med markering av 150-års jubileet til Stårheim kyrkje har soknerådet v/jubileumsnemnda - med god hjelp frå sekretæren ved kyrkjekontoret!! - fått laga ei vakker og informativ bok om kyrkja frå 1864 og fram til no.
Boka inneheld artiklar både om sjølve kyrkjebygget, inventar og utstyr, samt om prestar og andre som har hatt teneste i kyrkja.

"Stårheim kyrkje 1864 - 2014" kan etter 1. juni 2014 kjøpast for kr. 250,- på Stårheim Bensinstasjon, på Totland Libris og på kyrkjekontoret i Eid.
Boka kan også bestillast ved å sende ein e-post til: kyrkjekontor@eid.kommune.no   

"Løp og kjøp!!"

Tilbake