Andre veke i fastetida


Vi førebur oss til fastetida med gul veke i Leikanger kyrkje!

Tilbake