Resultat av soknerådsvalet i Eid sokn 2019


Resultatet frå soknerådsvalet er klart!

Dette er medlemmene i Eid sokneråd 2019 - 2023:

Kari Standal Pavelich, Løkjastranda, 6773 Nordfjordeid

Berit Heien Heggen, Heggjabygda, 6774 Nordfjordeid

Jostein Erik Espelund, Heggjabygda, 6774 Nordfjordeid

Jens Petter Haavik, Eidsgata, 6770 Nordfjordeid

Jan Ove Lotsberg, Lotsbergvegen, 6778 Lote

Kristine Hansen, Nordfjordvegen, 6770 Nordfjordeid

Stian André Smedstad Hundeide, Fossebakken, 6774 Nordfjordeid

Stine Lillebø Hopland, Kilura, 6770 Nordfjordeid

Jørn Ilje, Tippaåsen, 6773 Nordfjordeid

Inger Mette Elisabeth Sefland, Hjalmavegen, 6773 Nordfjordeid

Det nye soknerådet vil kostituere seg innan 1. november 2019 

Tilbake