Soknerådet 2019-2023


Resultatet frå soknerådsvalet er klart!

Dette er Kjølsdalen sokneråd 2019 - 2023:

Medlemer:

Torfinn Myklebust, Øvre Kjølsdalen, 6776 Kjølsdalen

Bjørn Johan Aardal, Øvre Kjølsdalen, 6776 Kjølsdalen

Jorunn Åse Breiteig, Ervikvegen, 6776 Kjølsdalen

Sølvi Ramnefjell Haus, Hausvegen, 6776 Kjølsdalen

Dianne Jorunn Eikaas, Øvre Kjølsdalen, 6776 Kjølsdalen

Cato Albrigtsen, Lefdal, 6776 Kjølsdalen

Varamedlemmer:

Johanne Brit Thue Gilleshammer, Homborstad, 6776 Kjølsdalen

Caroline Anna Johansson Erviksæter, Ervikvegen, 6776 Kjølsdalen

Ole Morten Dahlgren Erviksæter, Ervikvegen, 6776 Kjølsdalen

Astrid Seljeseth, Stranda, 6776 Kjølsdalen

Det nye soknerådet vil kostituere seg innan 1. november 2019 

Tilbake