Bønesamling på Eid kyrkjetun


Bønesamling på Eid kyrkjetun tysdagar frå kl. 14.00

Tysdag 3. mars startar vi med bønesamlingar på Eid kyrkjetun.

Sokneprest i Kjølsdalen, Knut Gjengedal, har teke på seg å leie ei lita bønegruppe kvar tysdag kl. 14.00.

Vi vonar mange tar seg tid til ei stille bønestund saman desse dagane.

 

Alle er hjarteleg velkomne

 

Tilbake