Resultat av soknerådsvalet i Selje sokn


Resultatet av soknerådsvalet er klart!

Selje sokneråd 2019 – 2023

Faste medlemmer:
Haldis Kristine Håvik
Arne Martin Rundereim
Anne-Lise Rønnekleiv Sørensen
Tove Hamre
Tone Helen Sandnes Røyset
Marit Bodil Bortne
Kirsti Anita Isaksen Elde
Marie Vikene Berge
Eli-Johanne Rønneklev 

Varamedlemmer:
Harald Magne Myklebust
Wenche Merete Røysen Vedvik
Leidulf Jarle Salt
Anne Torheim Rundereim
Wenche Beeder

Tilbake