Budapestkoret på besøk!


Konsert i Ervik kyrkje 26. juni kl. 19.00
og deltar i gudstenesta i Eid kyrkje 27. juni kl. 11.00

Regionalt ungdomskor Nidaros-Møre (Budapestkoret) har utspring fra Schola Cantorum i Molde.
Ungdomskoret der skulle på tur til Budapest sommaren 2017, og ønskte å få med seg fleire korsongarar. Ungdomskoret tok kontakt med nokre av kora i Møre, og det var en fin gjeng som reiste til Budapest (derav kallenamnet: «Budapestkoret»). Koret har blitt etablert som regionalt ungdomskor, for Ung kirkesang Nidaros -Møre.

Vi er så heldige å få Budapestkoret på besøk både i Ervik og Eid kyrkjer!

Konsert i Ervik kyrkje 26. juni kl. 19.00
Deltek i gudstenesta i Eid kyrkje 27. juni kl. 11.00

 

Tilbake