Søndagskaffi i Selje prestegard


Søndagskaffi i Selje prestegard søndag 10. oktober kl. 15.00
Tema: Sorg

Sorgmånaden - oktober 2021
I oktober blir sorg tema for ei rekkje samlingar i Bjørgvin bispedøme. Vi ønskjer å møta både dei som sørgjer og alle som kjenner nokon som er i sorg. Vi reagerer forskjellig på vanskelige ting i livet. Sorg er det når vi arbeider oss igjennom dei vanskelige tinga. Vi kan oppleve sorg overfor tap, sykdom, når vi misser ferdigheiter og ved dødsfall. Det er viktig at vi er bevisst på at dette er arbeid som krever noko av oss og kan vare over lengre tid.
Sølvi Hopland Aemmer kommer til Selje 10. oktober kl 15. Hun skal snakke om for ei kraft gleda er, og for ei kraft sorga er. Kraft til endring, kraft til å legge ut på leiting etter gleda igjen.
Sølvi skal snakke om å gjere ein innsats for at vi ikkje skal bli einsame med sorga i samfunnet vårt. Å vere ein flokk, stå saman, vere eit "vi". Ho vil lufte kva vi kan gjere for å ta vare på det gode, og la det andre fare i fred. Og ho vil synge til trøyst.
Velkommen til søndagskaffi i prestegarden 

Tilbake