OPA KYRKJE 2018


Kvar dag i sommar!

Eid kyrkje er også denne sommaren opa kvar dag frå kl. 10.00 til kl. 21.00 i tidsrommet 1. juni - 26. august.
Den vakre kyrkja er vel verd eit besøk!
I kyrkja vi de finne informasjonsbrosjyre på norsk, engelsk og tysk.

Dersom nokon treng omvising eller meir informasjon om kyrkja kan de ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 57861755 

Tilbake