Fastetida - grøn veke


Håp

Grønt bilete av regnbogebøn. Høyr videolyd i artikkelen

<p style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.fasteaksjonen.no/wp-content/uploads/sites/2/2023/03/Film-4-%E2%80%93-Hap-%E2%80%93-gronn-uke-breddeformat.mp4" width="560"></iframe></p>

Tilbake