Konfirmasjon

Alle ungdomar får tilbod om å delta på konfirmantundervisning frå hausten av det året dei fyller 14 år.

 

 

Konfirmasjon har lang tradisjon i Den Norske Kyrkja

Alle ungdommar får tilbod om å vere med på konfirmantundervisning det året dei fyller 14 år og går i 9.klasse. I vårt fellesråd startar konfirmantåret om hausten med konfirmasjon våren etter. Læringsmålet er å gje ei innføring i den kristne trua og gudstenesta i kyrkja vår og utfordre til å ta eigne val, solidaritet og likeverd.

Vi sender ut ein invitasjon til å vere konfirmant, der det står korleis ein finn påmeldingsskjema på nettsida vår.
Ta kontakt om de ikkje har fått invitasjon. 
Ved påmeldinga finn de også informasjon om oppstart av konfirmantåret,
kva ein pliktar seg til og påmelding til foreldre-dugnad. 
Fyll nøye ut på skjemaet. Det er der vi kan finne opplysningane vi treng for å tilrettelegge konfirmantåret.
Ta gjerne kontakt direkte eller skriv på skjemaet at de ønskjer at vi tek kontakt. 
For å bli konfirmert, må ein vere døypt. Er du døypt andre stader enn i Den norske kyrkja, må du leggje fram dåpsattest.

Er du ikkje døypt avtaler vi ei tid for det i god tid før konfirmasjonsdagen.

Ein kan og vere med på konfirmantåret utan å vere med på sjølve konfirmasjonen.


Pris 1250,- pr konfirmant, dersom nokon treng å få dekka kostnaden, er det berre å seie frå.